כל הפרטים נשמרים בדיסקרטיות

  הטופס נשלח אלינו בהצלחה

  תחומים שמעניינים אותנו

  קיימות

  יצור מוצרים ממקורות טבעיים
  אריזות אקטיביות

  מחזור

  או כל תחום אחר הקשור לתחום הפלסטיק והפולימרים